41 | برای بازگشایی مدرسه ها آماده شو! بیا این سال تحصیلی رو برای خودمون و بچه هامون لذت بخش تر کنیم.

ABOUT THIS EPISODE

چیزی به بازگشایی مدرسه ها باقی نمونده، و با توجه به اینکه دو سال گذشته به خاطر پاندمی مدرسه ها بسته بودن، میشه گفت تقریبا یادمون رفته روزهای مدرسه چه شکلی بودن!

ممکنه به عنوان یه مادر این یه تغییر خیلی بزرگ برات باشه چون تا الان بچه ها خونه بودن و میتونستی همه چیز رو از خونه مدیریت کنی اما حالا روتین جدیدی خواهی داشت! از آماده کردن وسایل بچه ها هر روز صبح تا اینکه باید متقاعدشون کنی زودتر بخوابن... تغییر بزرگیه قبول دارم...

اما نگران نباش میتونیم با هم مدیریتش کنیم، فقط کافیه براش آماده بشیم... پس بیا با هم در این مورد صحبت کنیم...

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...