40 | تو هم مشکل حواس پرتی داری؟ بیا ببینیم در عمل چه کاری باید برای افزایش تمرکزمون انجام بدیم؟

ABOUT THIS EPISODE

میخوای روی یه کاری تمرکز کنی، حتی موبایلت رو هم که به احتمال زیاد عامل اصلی حواس پرتی هات هست کنار میزاری، و فکر میکنی که آماده ای برای یه زمان متمرکز، اما باز هم حواست پرت میشه! به نظرت میاد که دیگه نمیتونی اون آدم پر از انگیزه و متمرکز قبلی باشی... اما اگه بدونی که میشه کارهایی رو انجام داد که متمرکزتر بشی و بمونی چی؟ اگه بدونی میتونی همون آدم دور از حواس پرتی هات باشی چی؟

این جملات برای خودم هم جذاب بود، آماده ای بریم ببینیم برای اینکه استاد تمرکز زندگی خودمون بشیم باید چه کارهایی انجام بدیم؟

پس بزن بریم...

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...