38 | چطور کارهای عقب افتاده ای که دارم رو مدیریت کنم، کارهام رو منظم کنم و حس بهتری رو تجربه کنم؟

ABOUT THIS EPISODE

حس خوبی نداری! چرا؟ 

چون یه لیست بی پایان از کارهای عقب افتاده داری! جس میکنی غرق شدی و کاملاً درست حس میکنی چون دقیقا همینطوره! میون یه عالمه مشغله که همیشه در حال اضافه شدنه...

نمیدونی اولویت چیه؟ از کجا باید شروع کنی! استرس میگیری... و ترجیح میدی اصلا با این حجم کار عقب افتاده روبرو نشی! اما خب این یه تجربه پرتکرار زندگیمونه! قبول داری؟

بنابراین فکر نمیکنی زمانش رسیده که یاد بگیری چطور باهاش کنار بیای؟ 

قهوه ات که احتمالا درست کردی ولی یادت رفته بخوری رو دوباره گرم کن و بیا تا در این مورد با هم صحبت کنیم!

در پایان این اپیزود هم یه خبر خوب برات دارم... پس بزن بریم...

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...