35 | میخوای با تکنولوژی آشتی کنی؟ یه سیستم 6 مرحله ای و یه راهکار جامع تو این اپیزود منتظرت هست!

ABOUT THIS EPISODE

شما هم خودت رو بیگانه با تکنولوژی به حساب میاری یا یه آدم عاشق تکنولوژی؟

تا حالا شده برای استفاده از تکنولوژی دچار مشکل بشی؟ یا اصلا در مورد استفاده از تکنولوژی فکر هم نمیکنی؟

میدونستی نداشتن آشنایی با تکنولوژی روز به روز تو رو محدودتر میکنه؟

بیاید ببینیم چه کاری میتونیم در راستای صلح با تکنولوژی انجام بدیم و چه راهکاری برای یادگیری تکنولوژی داریم؟

باور کن ارزشش رو داره....