32 | میخوای زودتر از خواب بیدار بشی؟ این سیستم 5 مرحله ای بهت کمک میکنه هم ذهنت رو عوض کنی و هم شرایطت رو!

ABOUT THIS EPISODE

  • میخوای به همه کارهات برسی و فکر میکنی عالی میشه اگه بتونم صبح رو زودتر شروع کنی؟درکت میکنم چون من هم همینجا بودم و هر از گاهی خودم رو تو همین فکر و خیالها پیدا میکنم! جایی که کارهای زیادی برای انجام دادن داریم و فکر میکنیم فقط اگر میتونستیم چند ساعت زودتر بیدار بشیم اونوقت به همه کارهامون میرسیدیم! یا حتی وقتی آدم شبی هستیم و فکر میکنیم باید تغییر کنیم و آدم صبحی بشیم تا بتونیم موفق باشیم!اگه میخوای بدونی چطور میتونی واقع بینانه به اون نقطه برسی بیا و با من همراه شو…

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...