31 | من مامان نیستم! میتونم روش های مامانست برای مدیریت زندگی رو استفاده کنم؟ یا صرفا مختص مامانها هست؟

ABOUT THIS EPISODE

"سوال سه شنبه" این دفعه یکی از پرتکرار ترین سوالات شما بود.

میدونستید تعداد زیادی از مخاطبان ورکشاپها، آکادمی زبان و کلاب حمایتی مامابست خانوم هایی هستن که هنوز مادر نشدن؟!

پس با من همراه شو تا دلایلش رو بهت بگم که چرا روش های مطرح شده در مامانست قابل پیاده سازی برای همه هست...

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...