29 | چطوری میتونم برای توسعه شخصی خودم زمان بزارم وقتی یه مامان هستم و حسابی سرم شلوغه؟

ABOUT THIS EPISODE

میخوای هزار تا کلاس مختلف رو شرکت کنی، میخوای یه عالمه کتاب بخونی، میخوای کلی چیز جدید یاد بگیری تا رشد کنی...

ولی همزمان چون یه مامان هستی یا برنامه شلوغی داری نمیتونی زمان کافی پیدا کنی و به نظرت اصلا نمیشه کاری کرد!

نیاز به زمان بیشتری داری برای اینکه روی خودت سرمایه گذاری کنی؟ یا فکر میکنی نیاز داری یه روشی پیدا کنی که زمانت رو بهتر مدیریت کنی؟ یا دنبال راه حل دیگه ای هستی؟

به نظرت چی میتونه واقع بینانه راه حل باشه برات؟

بیا با من همراه شو تا در این مورد صحبت کنیم. مطمئنم ذهنیتت بعد از این قسمت عوض خواهد شد... 

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...