28 | همه بهم میگن راه حل اهمال کاری اینه که "قبل از اینکه آماده باشی شروع کن". اما آخه چطوری؟ بیا راز انجامش رو بهت بگم

ABOUT THIS EPISODE

"قبل از اینکه آماده باشی شروع کن"

"لازم نیست عالی باشی تا شروع کنی؛ اما برای اینکه عالی باشی باید شروع کنی"

چه جملات قشنگی! شاید این جمله ها راه حل اهمال کاری و ایده آل گرایی من باشه. میرم که اجراشون کنم و تازه میبینم به همین سادگی هم نیست... 

چطور میتونم خیلی عملی این کار رو انجام بدم؟ چطور میتونم واقعا شروع کنم؟

تو این اپیزود در این مورد صحبت میکنیم و بهت یه سیستم 9 مرحله ای رو میگم که خودم بارها و بارها ازش استفاده کردم و نتیجه گرفتم. پس بزن بریم...

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...