22 | سری "طراحی بهترین دست یافتنی خودم" قسمت 1 از 4: چطور برنامه عملی سه ماهه برای زندگیمون داشته باشیم که در راستای تعریف بهترین خودمون هست؟

ABOUT THIS EPISODE

تو این سری اپیزودهای مامانست، قراره در مورد اینکه چطور میتونیم خیلی عملی به بهترین نسخه خودمون تبدیل بشیم با هم صحبت کنیم. اما نه با هر روشی، بلکه با روشی که به صورت خاص برای زندگی مادرانه ما قابل پیاده سازی باشه.

میخوایم از تعریف بهترین خودمون شروع کنیم، لیست آرزوهامون رو به دست بیاریم، یک سال آیندمون رو برنامه ریزی کنیم، برنامه عملی سه ماهه برای زندگیمون دربیاریم، و حتی تا برنامه ریزی ماهانه، هفتگی و روزانه همه و همه در راستای تعریف بهترین خودمون و دستیابی به اهداف و آرزوهامون پیش بریم.

این فوق العاده نیست؟ ما واقعا به این تکنیک های عملی نیاز داریم تا موقع برنامه ریزی و هدف گذاریهامون اشتباه نکنیم و همیشه مطمئن باشیم داریم در راستای تعریف بهترین خودمون حرکت میکنیم...

خب، نظرت چیه مامان؟! بیا با هم شروع کنیم... 

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...