21 | مامانست یکساله شد! به این بهونه در مورد تجربه ها و درسهایی که از تلفیق دو تا نقش کارآفرینی و مادری داشتم بهتون گفتم

ABOUT THIS EPISODE

سلام مامان. خیلی خوشحالم که مامانست یکساله شد. پروژه ای که از دغدغه مندی خودم شروع شد و نهایتا به مسئولیت اجتماعیم تبدیل شد و هر روز با عشق براش وقت میزارم. ممنونم از تک تکتون برای همراهی با من در اسن مسیر پر از عشق.

مامانست یه آشیانه پر از عشق و تعهده برای همه ما مامانها. امیدوارم در کنار هم بتونیم تو مسیر زیبای مادریمون روز به روز بیشتر رشد کنیم و به بهترین خودمون تبدیل بشیم. 

به این بهونه چند تا تجربه ای که در یکسال گذشته کسب کردم رو بهتون میگم. شاید به مامانی که ذهنش درگیره که آیا میتونه کار مورد علاقش رو در کنار نقش مادری داشته باشه، کمکی کنه.  

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...