20 | بیا با هم رشد کنیم مامان! به هم کمک کنیم، اهمیت بدیم و اینجوری به شکوفایی فرهنگ مادری خدمتی کنیم! تلنگری به مناسبت روز مادر به همه ما مامانها برای اینکه از خودمون شروع کنیم...

ABOUT THIS EPISODE

روزت مبارک مامان! امیدوارم مسیرمادری برات همیشه پر از عشق باشه و حسابی ازش لذت ببری.

امروز به مناسبت روز مادر به این موضوع پرداختیم که چطور میتونیم از خودمون شروع کنیم و به بازآفرینی فرهنگ زیبای مادری کمکی هرچند کوچیک داشته باشیم. در مورد فرهنگ فراموش شده کمک کردن و اهمیت دادن به همدیگه! در مورد چرایی اون و دلایلش صحبت کردیم و نهایتا یه تلنگر به هممون زدیم که یادمون نره میشه با قدم های خیلی کوچیک تاثیرات خیلی بزرگ گذاشت... 

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...