19 | حس میکنی گیر کردی و جلو نمیری مامان؟ نگران نباش، تو تنها نیستی! با این نکات ذهن آگاهی کنترل احساساتت رو در دست بگیر!

ABOUT THIS EPISODE

من هم همینجا بودم و در واقع خیلی اوقات هستم! منظورم گیرافتاده توی روزمرگی های مادرانگی و گاهی احساس نا امیدی از اینکه چرا به اهدافم نمیرسم...

میفهمم که خیلی نا امید کننده هست وقتی که با کلی ذوق و شوق برنامه ریزی میکنی برای رسیدن به اهدافت و کارهات، اما باز یه اتفاق غیرقابل پیش بینی میفته و تو دوباره از ریل خارج میشی...

این زندگی یه مادره مامان، زیبا و در عین حال پر از چالش! و اگه نخوایم این موضوع رو باور کنیم و قبول کنیم، قطعا دچار مشکل میشیم...

بیا در مورد این موضوع کمی صحبت کنیم و ببینیم چی کاری میتونیم برای رفعش انجام بدیم... 

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...