15 | مشکل بهره وری داری؟ بیا یه نکته ساده مدیریت زمان بهت بگم که همه چیز عوض میکنه! روش منعطف و واقع بینانه که به درد همه میخوره...

ABOUT THIS EPISODE

سلام مامان

توی این اپیزود راجع به این سوال پر تکرار که چطوری میشه تمام کارهامون که مرتبط با نقش های مختلفمون هست رو به درستی ایفا کنیم پاسخ دادم. مادری کنیم، در کنارش توی شغلمون هم بهره وری داشته باشیم و ...

من اعتقاد دارم که بدون اینکه به خودمون فشار بیاریم و توی خیلی از نقش هامون ناکام بمونیم، میتونیم با در نظر گرفتن یه روش ساده مدیریت زمان که هم منعطف هست و هم منطقی، به تمام کارهامون برسیم و همیشه بهره وری بالایی داشته باشیم. با من همراه شو تا بهت بگم.

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...