11 | چطور به عنوان یه مادر میتونیم دختران قوی تربیت کنیم؟نکته ای به بهانه روز جهانی دختر

ABOUT THIS EPISODE

روز جهانی دختر رو به تمام دخترهای پاک و دوست داشتنی تبریک میگم. توی این قسمت از پادکست مامانست در مورد اینکه چطور میتونیم دخترهای قوی تربیت کنیم صحبت کردیم و از نقش اساسی که به عنوان یه مادر میتونیم به خصوص روی آینده دخترهامون داشته باشیم، حرف زدیم. 

زندگی مامان میتونه خیلی الهام بخش و تاثیر گذار باشه به خصوص توی زندگی نسل های بعد از خودش. 

پس خودت رو دست کم نگیر مامان و روی خودت سرمایه گذاری کن... 

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...

من مشتاقانه منتظر ارتباط باهات هستم مامان... تا بعد