09 | جمع بندی مطالب فصل اول ... به زودی پیشتون برمیگردیم...

ABOUT THIS EPISODE

بیاید  کل مباحثی که توی 8 قسمت قبلی پوشش داده شده رو مرور کنیم.  تا بهمون کمک کند دانشی را که به اشتراک گذاشته شده هضم کنیم و یه بستر مناسب برای استفاده از مطالب فصل بعدی فراهم کنیم.من واقعاً منتظر شنیدن نظراتتون هستم چون شما تنها دلیل من برای همه این تلاشها هستید.پیشاپیش از اقدامات حمایتی تون سپاسگزارم و عمیقا آرزو دارم که بتونیم در کنار هم افق دیدمون رو گسترش دهیم و در نهایت بهترین خودمان بشیمامیدوارم سال پیش رو پر از اتفاقات و تصمیمات مثبت و متعالی باشه و بتونیم ثابت قدم تو مسیر مامانست خودمون شدن قدم برداریم. شادی و سلامتی و خوشبختی آرزوی همیشگی من برای شماست که البته معتقدم خودمون برای محقق شدنشون نقش زیادی داریم. پس آرزو میکنم به لطف خدا سالی پر از خوشی و سلامتی برای خودمون و خانوادمون رقم بزنیم.. و مشتاقانه منتظر رسیدن فصل بعدی مامانست هستم ... من مهسا رضایی هستم و این اینجا مامانست بود ... با فصل دوم خیلی زود پیشتون برمی گردم. تا اونموقع خدانگهدار  

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...