07 | تو زیبایی مامان! تو بیشتر از یه بدنی...

ABOUT THIS EPISODE

"بدن عزیزم، ممنونم که من رو دوست داشتی، همیشه... شاید حتی زمانهایی که من تو رو دوست نداشتم"از این به بعد ، هر زمان که ترک های پوستی یا سلولیت هامونو تو آینه می بینیم ، تک تک لحظاتی که لذت بزرگ شدن شکممون رو با دیدن عکس های بارداری تجربه کردیم یاد می میاریم ... از این به بعد  ترک هایی که روی پوستمون هستن رو "رنگهای جنگجویی " صدا می کنیم چون یاداور جنگیدن ما با سختی ها هستن... و با دیدنشون لبخند می زنیم ...از این به بعد هر زمان که تصویری از یک عکس فیلتر شده جعلی را می بینیم و عمیقاً آرزو می کنیم شبیه او بشیم بلافاصله به آینه نگاه می کنیم و به خودمون می " من به نوع خودم زیبا هستم… من کافی هستم ، من لایق دوست داشته شدن هستم ، من دیده می شوم و من صدایی برای شنیده شدن دارم"...و این چیزی است که مهم است.موسیقیو بیابد از این به بعد یه سبک زندگی سالم ، و یک رابطه درست با بدن خود ایجاد کنیم ... نواقص بدنمون رو بپذیرم و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم ... بیاید نگران دوستداشته شدن از طرف بقیه نباشیم… چون ما خودمون را دوست داریم… و ما بیش از یک بدنیم. 

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...